email print share on Facebook share on Twitter share on reddit pin on Pinterest

NARZECZONY NA NIBY

by Bartosz Prokopowicz

original title: Narzeczony na niby
country: Poland
year: 2018
genre: fiction
directed by: Bartosz Prokopowicz
film run: 112'
release date: PL 12/01/2018
screenplay: Katarzyna Priwieziencew, Katarzyna Sarnowska
cast: Julia Kaminska, Piotr Stramowski, Sonia Bohosiewicz, Piotr Adamczyk, Tomasz Karolak, Mikolaj Roznerski, Barbara Kurdej-Szatan, Dorota Kolak, Ewa Kasprzyk, Andrzej Grabowski
cinematography by: Jeremiasz Prokopowicz
music: Radoslaw Luka
producer: Agnieszka Odorowicz, Andrzej Papis, Maciej Sowinski
production: TFP
distributor: Dystrybucja Mówi Serwis
(The article continues below - Commercial information)
series serie

Privacy Policy